شتاب دهنده MedQamp یک پلتفرم سخت افزاری است، تا به استارتاپ های  تجهیزات پزشکی و سلامت دیجیتال که در مراحل اولیه (بذری) شکل دهی و توسعه کسب و کار شخصی خود هستند راهکاریی برای تسریع تحقیق و توسعه، تولید استاندارد، فرصت های ورود به بازار و سرمایه گذاری ارائه کند. MedQamp به پشتوانه زیست تجهیز دانش پویا تشکیل شده است تا از تجربیات این شرکت در این مسیر استفاده کند.

دسترسی به کارشناسان و منتورها در سطح جهانی

مدکمپی ها میتوانند در هر زمان از منتورهای خود آموزش های مختلفی را دریافت کنند. منتورهای برجسته ومتخصص در حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت دیجیتال. تمامی منتورهای ما تلاش میکنند تا با کمک به تیم ها بتوانند بهترین استراتژی را برای تحقیق و توسعه، تولید و ورود به بازار نوسعه دهند. تجاری سازی ایده ها اولین و مهمترین وظیفه ماست.

برنامه آموزشی قابل اعتماد مدکمپ

تیم های ما تحت یک برنامه بین‌رشته‌ای فشرده
قرار می‌گیرند که بر محورهای زیر تمرکز دارد:

– توسعه کسب‌وکار

– بهینه‌سازی محصول

– کار تیمی

– جذب سرمایه و مشتری

– توسعه ایده با کارآفرینان موفق، منتورها و پزشکان 

سخت ترین لحظات زندگی اغلب به بهترین لحظات زندگی منجر میشه. به تلاش ادامه بده و بدون که موقعیت های سخت در نهایت افراد قوی می سازند. اون چیزی که شما را از بین نبرد حتما قوی تر تون میکنه.